آتش زدن کتاب پزشکی توسط فرد مدعی طب اسلامی نسبتی با فرهنگ و تمدن اسلامی ندارد

چند روز قبل فیلمی در خصوص آتش زدن یک کتاب پزشکی از سوی یک روحانی مدعی طب اسلامی پخش شد که حقیقتا مایه تاسف است. اولا. وجود طب اسلامی به مثابه یک علم منسجم محل تردید است و به نظر اینجانب اصولا طب از قلمرو دین خارج است. به بیان دیگر، اسلام در مقام تاسیس دانشی در این عرصه نیست و روایاتی که در این زمینه وجود دارد بر فرض اعتبار، و امکان دست یابی به فهم درست از آنها، تشکیل دهنده یک دانش کامل و نظام مند نیستند. البته در این بین، روایات صحیحی هم وجود دارد که توصیه های تعیین کننده ای را درباره سلامت انسان ارائه می دهند که حتما قابل بهره گیری است. ثانیاً، وجود طب سنتی و توانایی های منحصربفرد آن در پیشگیری از بیماری ها، ارتقا سلامتی در جوامع انسانی و حتی درمان خیلی از بیماری ها قابل انکار نیست. در طب سنتی از توصیه های روایی هم استفاده می شود اما بنای آن، با اصولی متفاوت، تجربی است. این طب هنوز استانداردسازی نشده و در مواردی به محل سوء استفاده برخی عناصر نا آگاه و منفعت طلب تبدیل می شود. ثالثاً، طب جدید طب عقلانی و کاملا مورد تایید اسلام است و خدمات بی نظیری به بشریت کرده است. اگر در پزشکی جدید عیوبی وجود دارد، این عیوب باید با نقاط قوت و مزایای آن مقایسه شود. علاوه بر این، نباید نقش نظام سرمایه داری در شکل گیری یا تشدید این عیوب را نادیده گرفت. رابعاً، طب سنتی و دانش مدرن پزشکی می تواند در خیلی از عرصه ها با یکدیگر تعامل و هم افزایی داشته باشند و اصولا مقابل هم قرار دادن ایندو صحیح نیست هرچند طب سنتی خارج از سبک زندگی سنتی اثرات زیادی ندارد. خامساً، آتش زدن یک کتاب علمی با فرهنگ و تمدن اسلامی هیچ نسبتی ندارد و حتما کسی که مرتکب این کار زشت می شود شعور خود را زیر سئوال می برد. داب فرهنگ و تمدن اسلامی بهره گیری هوشمندانه از نقاط قوت جوامع گوناگون و دستاوردهای بشری است و چنین رفتارهایی یعنی نفی مطلق دانش جدید بشری که آثار مثبت آن کاملا ملموس است هیچوقت در فرهنگ اسلامی تایید نمی شود. به نظر من، این فرد به خاطر مخدوش سازی چهره فرهنگ اسلامی باید عذرخواهی کند. نباید از نظر دور داشت که این رفتارها محصول تفکرات اخباریگری است که طی سالهای گذشته دوباره در برخی محافل حوزوی زنده شده است.

رضا غلامی
۴ بهمن ۹۸

http://gholami.sccsr.ac.ir/?p=2227