در مذمت پیشگویی امام جمعه!

اوائل هفته جاری فیلم کوتاهی از سخنرانی یکی از ائمه جمعه محترم در فضای مجازی پخش شد که در آن ایشان پیشگویی های فردی را مبنای سخنان خود درباره شرایط خطیر کشور قرار می دهند. از صحبت های ایشان اینگونه استنباط می شود این فرد از گذشته مورد اعتماد امام جمعه محترم هستند و پیش از این هم بارها پیش گویی های او مورد توجه و استناد ایشان بوده است. من قصد نداشتم درباره این موضوع اظهارنظر کنم اما پیامدهای منفی این رفتار امام جمعه محترم بر روی ذهن بسیاری از جوانان تحصیلکرده، من را ناگزیر کرد به سهم خود و البته صراحتاً چند نکته درباره این رفتار عرض کنم :
اولاً ، پیش گویی هایی که از طریق علوم غریبه صورت می گیرد در تفکر اسلام جایی ندارد و استناد به آن در رفتارهای اجتماعی و سیاسی فاقد هرگونه وجاهت عقلی و شرعی است.
ثانیاً، اندیشه اسلامی برای توصیف، تبیین و پیش بینی پدیده های اجتماعی اصول و چارچوب علمی مشخصی دارد و هیچ نیازی به بهره گیری از پیشگویی های غیرعلمی، موهوم و موهن افراد ندارد.
ثالثاً، پدیده های اجتماعی و سیاسی در کشور ما به رغم همه پیچیدگی هایی که دارد به صورت علمی و روشمند قابل توصیف و پیش بینی است و این کار در چارچوب تفکر اسلامی مستمراً توسط اصحاب جامعه شناسی و علوم سیاسی انجام می شود.
رابعاً، در طول چهل سالی که از عمر انقلاب اسلامی سپری شده است، نه تنها هیچگاه پیش گویی هایی از جنس پیش گویی مورد استناد امام جمعه محترم مبنای تحلیل مسائل کشور نبوده است بلکه استناد یک مسئول در هر سطح و رتبه ای به پیشگویی ها، همواره مذموم بوده است.
خامساً، دامن علما و روحانیون روشن بین از تحلیل های غریب و مضحک سیاسی مبرّاست و نباید رفتار سلیقه ای یک امام جمعه محترم به پای همه نوشته شود.
سادساً، ائمه جمعه محترم باید درک درستی از جایگاه اجتماعی خود داشته باشند و از رفتارهای غیرعلمی که چهره روحانیت و حوزه های علمیه را مخدوش می کند به جدّ پرهیز کنند.
سابعاً، مسئولین محترم در امور تعیین و نظارت بر کار ائمه جمعه باید فرصتی را ایجاد کنند که مردم فهیم و متدین ما خصوصاً جوانان تحصیلکرده، در تریبون های مرتبط با ائمه جمعه با روحانیون روشن بین و افکار مترقی آنها که کمتر مجال ظهور و بروز پیدا می کنند آشنا شوند.

رضا غلامی
۲۷ آذرماه ۹۸

http://gholami.sccsr.ac.ir/?p=2210