ضرورت رعایت حقوق متهم در دستگاه قضا

وقتی صحبت از ‌برخورد قضایی سریع، قاطع و صریح با متهمین اقتصادی و غیر اقتصادی می شود، و مطالبه گری در این زمینه به درستی رواج می یابد، این موضوع نباید از نظرها دور بماند که در تفکر اسلامی هرگونه رسیدگی قضایی چه در مراحل مقدماتی و چه سایر مراحل، باید برای همه ( بلااستثناء ) صد در صد عادلانه و قانونمند باشد. به بیان دیگر، هیچ متهمی را نباید بدون تفهیم اتهام بازداشت کرد؛ هیچ متهمی را نباید از داشتن وکیل از همان ساعت اولیه بازداشت محروم‌ کرد، هیچ متهمی را نباید از دسترسی به محتوای پرونده خود محروم‌ نمود؛ هیچ متهمی را نباید برای تکمیل پرونده به دست مراجعی که قانوناً ضابط قضایی نیستند سپرد ( حتی اگر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه باشد ) هیچ‌ متهمی را نباید در بازجویی مورد آزار قرار داد یا با فشار روانی از او اعتراف گرفت، هیچ‌ متهمی را نباید بدون دلیل موجه و طولانی مدت در سلول انفرادی نگه داشت، خانواده هیچ متهمی را نباید از حقوق قانونی اش محروم ساخت؛ برای هیچ‌ متهمی ( هرقدر هم که اتهام او سنگین ) نباید از مسیر غیر قانونی مانند شنود های فاقد مجوز و غیره، پرونده سازی کرد؛ باید از بکارگماری ماموران و قضاتی که قادر به رعایت بی طرفی کامل درباره متهم نیستند پرهیز کرد؛ باید از تاثیرگذاری فضای سیاسی بر رسیدگی پرونده متهمین جلوگیری نمود؛ آبروی هیچ‌ متهمی را نباید پیش از اثبات مجرمیت او ریخت و …؛ خلاصه اینکه باید به هر قیمتی به مرّ قانون عمل نمود، با مامورانی که قانون شکنی می کنند ( حتی اگر یک درصد باشند ) برخورد کرد و هر زمان مشخص شد به متهمی در این زمینه ظلمی ( هر چند اندک ) صورت گرفته جبران نمود.
هفته قوه قضائیه را به همه قضات و ماموران قانونگرا، شریف و خدوم دستگاه قضایی کشور تبریک عرض می کنم.

رضا غلامی
۶ تیرماه ۹۹

____________________________

منبع: صفحه اینستاگرام دکتر غلامی

http://gholami.sccsr.ac.ir/?p=2406