یازده نکته درباره انتخابات امریکا

انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده فراتر از اینکه نهایتاً چه کسی رئیس جمهور بعدی امریکا خواهد بود، از چند جهت قابل توجه است:

یک. قواعد دموکراسی، آن هم در کشوری که به ویژه طی نیم قرن گذشته کانون آزادی معرفی شده است، بیش از آنچه تصور می شد سست و شکننده است.
دو. دموکراسی در منظر امرکایی ها در هر شرایطی به دموکراسی خوب و بد تقسیم می شود و ملاک خوب بودن دموکراسی به انطباق نتیجه آن با منافع آنها وابسته است.
سه. اگر نتیجه دموکراسی دلخواه نبود، می شود با ادعای تقلب و با زیر پا گذاشتن اصول دموکراسی و حقوق مردم، رو به استبداد آورد و جامعه را به آشوب کشاند. (مانند آنچه در سال ۸۸ در ایران رخ داد )
چهار. جامعه امریکایی یعنی جامعه ای که قله مدرنیته محسوب می شود، آزادی سیاسی خود را از دست رفته می داند و راهی جز اعتراض و اغتشاش را برای کسب آزادی سیاسی خود سراغ ندارد.
پنج. انحصار انتخاب رییس جمهور امریکا از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، و حذف قاعده مند سایر صداها در انتخابات امریکا، با نظام تک حزبی در شوروی سابق و چین و… تفاوت چندانی ندارد. یعنی اگر ترامپ نباشد چاره ای جز تن دادن به بایدن وجود ندارد.
شش. ترامپ چه رای بیاورد و چه نیاورد نه فقط محصول رای مردم امریکا در دوره قبل است، بلکه در این دوره هم فاصله چندانی با رقیب خود بایدن ندارد و این، یعنی جامعه امریکایی ( نه لزوماً نخبگان ) چندان هم از سیاست ها و اقدامات ترامپ ناراضی نیست.
هفت. ترامپ را نباید یک اتفاق اشتباهی در امریکا تلقی کرد. ترامپ همان باطن منحوس امریکاست که بنا به خواست لابی صهیونیستیِ حاکم بر ایالات متحده، و برای برخی اهداف بروز و ظهور پیدا کرده است.
هشت. چه ترامپ رئیس جمهور بشود و چه بایدن، رئیس جمهور امریکا در دوره چهارساله بعدی روی آرامش را نخواهید دید و مهم تر اینکه ثبات داخلی ایالات متحده تضعیف خواهد شد.
نه. وضع داخلی ایالات متحده خوب نیست و با توجه به تشدید نارضایتی های ناشی از تبعیض نژادی، چالش فقر و غنا و همچنین مسائل و اختلافات بغرنج سیاسی، امریکا سالهای بسیار سختی را پیش روی خود خواهد داشت.
ده. آثار افتضاحاتی که امروز در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مشاهده می شود تنها به حوزه داخلی امریکا محدود نمی شود و حتما بر جایگاه و منزلت جهانی امریکا و مناسباتش با سایر کشورها موثر خواهد بود.
یازده. با توجه به تاثیرگذاری ایالات متحده بر روی کشورهای غربی، در سالهای آتی تکرار نابسامانی سیاسی مشابه امریکا در بعضی کشورهای غربی دور از ذهن نیست.

رضا غلامی
۱۷ آبان ۹۹

http://gholami.sccsr.ac.ir/?p=2450