اسلام و آسیب های اجتماعی/ جلسه دهم/تشویش افکار عمومی در فضای مجازی و نحوه مواجهه با آن

، مورخ 97/5/14، تهران، دانشگاه شاهد، پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاه و السلام علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین خلاصه جلسه قبل : جلسه پیش، موضوع بحث حاشیه نشینی و نحوه مواجهه با آن…

اسلام و آسیب های اجتماعی/ جلسه نهم/ حاشیه نشینی و نحوه مواجهه

مورخ 97/5/7، تهران، دانشگاه شاهد، پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاه و السلام علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین خلاصه جلسه قبل : جلسه پیش، بحث ما درباره طلاق و نحوه مواجهه با آن بود….

اسلام و آسیب های اجتماعی/ جلسه هشتم/ طلاق و نحوه مواجهه با آن

مورخ 97/4/24، تهران، دانشگاه شاهد، پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاه و السلام علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین خلاصه جلسه قبل : جلسه پیش، موضوع بحث اعتیاد به مواد مخدر و نحوه مواجهه با…

اسلام و آسیب های اجتماعی/ جلسه هفتم/ اعتیاد به مواد مخدر و نحوه مواجهه با آن

مورخ 97/4/17، تهران، دانشگاه شاهد، پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاه و السلام علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین خلاصه جلسه قبل : جلسه پیش، بحث بر سر نقش کلیدی قانون و تربیت اجتماعی در…

اسلام و آسیب های اجتماعی/ جلسه ششم/ قانون و تربیت اجتماعی و نقش کلیدی آن در مواجهه با آسیب های اجتماعی

درسگفتارهای اسلام و آسیب های اجتماعی/ جلسه ششم، قانون و تربیت اجتماعی و نقش کلیدی آن در مواجهه با آسیب های اجتماعی، مورخ 10/4/97، تهران، دانشگاه شاهد، پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاه و السلام علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین…

اسلام و آسیب های اجتماعی/ جلسه پنجم/ تعالیم اسلامی و خشکاندن ریشه آسیب های اجتماعی

 مورخ 97/3/27، تهران، دانشگاه شاهد، پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاه و السلام علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین خلاصه جلسه قبل : جلسه پیش، بحث ما درباره ریشه یابی آسیب های اجتماعی در جامعه…

اسلام و آسیب های اجتماعی/ جلسه چهارم/ ریشه یابی آسیب های اجتماعی در جامعه اسلامی

مورخ 97/3/20، تهران، دانشگاه شاهد، پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاه و السلام علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین خلاصه جلسه قبل: جلسه پیش، بحث ما حول مؤلفه های جامعه اسلامی مطلوب بود اما ابتدا…

اسلام و آسیب های اجتماعی/ جلسه سوم/ مؤلفه های جامعۀ اسلامی مطلوب

مورخ 6/3/97، تهران، دانشگاه شاهد، پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاه و السلام علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین خلاصه جلسه قبل : جلسه پیش، بحث اصلی ما حول چندین پرسش مهم و زیربنایی درباره…

اسلام و آسیب های اجتماعی/ جلسه دوم/ جامعه از دیدگاه اسلام

درسگفتارهای اسلام و آسیب های اجتماعی/ جلسه دوم، جامعه از دیدگاه اسلام، مورخ 30/2/97، تهران، دانشگاه شاهد، پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاه و السلام علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین   خلاصه جلسه قبل…

اسلام و آسیب های اجتماعی/ جلسه اول/ واقعیت آسیب های اجتماعی در ایران

مورخ 97/2/23، تهران، دانشگاه شاهد، پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاه و السلام علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین همانطور که اطلاع دارید، عنوان سلسله درسگفتارهایی که انشاالله ظرف 3 الی 4 ماه آینده خدمتتان ارائه…