آزادی و علوم انسانی

 گسترش استبداد و خودکامگی در علوم انسانی به نام مقابله با علوم انسانیِ اسلامی متن کامل سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی در خانه اندیشمندان علوم انسانی، مورخ 14 اسفندماه 1396 بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاه و السلام علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین…

فلسفه تمدن نوین اسلامی/ جلسه دهم/ اندیشه سیاسی و تمدن نوین اسلامی

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه دهم، اندیشه سیاسی و تمدن نوین اسلامی، 96/6/21، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين، الصلاة والسلام علی رسول لله و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین خلاصه جلسه قبل در جلسه گذشته، پس از…

فلسفه تمدن نوین اسلامی/ جلسه نهم/ فلسفه اسلامی و تمدن نوین اسلامی

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه نهم، فلسفه اسلامی و تمدن نوین اسلامی، مورخ96/6/14، تهران، دانشگاه سوره بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين، الصلاة والسلام علی رسول لله و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین خلاصه جلسه قبل در جلسه گذشته، ابتدا علل گرایش انسان…

فلسفه تمدن نوین اسلامی/ جلسه هشتم/ فقه و تمدن نوین اسلامی

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه هشتم، فقه و تمدن نوین اسلامی، مورخ96/6/7، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين، الصلاة والسلام علی رسول لله و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین خلاصه جلسه قبل : در جلسه گذشته، پس از…

فلسفه تمدن نوین اسلامی/ جلسه هفتم/ فناوری و تمدن نوین اسلامی

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه هفتم، فناوری و تمدن نوین اسلامی، مورخ96/5/31، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين، الصلاة والسلام علی رسول لله و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین خلاصه جلسه قبل : در جلسه گذشته، ابتدا وارد…

فلسفه تمدن نوین اسلامی/ جلسه ششم/ هویت و تمدن نوین اسلامی

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه ششم، هویت و تمدن نوین اسلامی، مورخ96/5/24، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين، الصلاة والسلام علی رسول لله و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین خلاصه جلسه قبل در جلسه گذشته، ابتدا تلاش شد…

فلسفه تمدن نوین اسلامی/ جلسه پنجم/ انسانِ در طراز تمدن نوین اسلامی

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه پنجم، انسانِ در طراز تمدن نوین اسلامی، مورخ96/5/17، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين، الصلاة والسلام علی رسول لله و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین خلاصه جلسه قبل : در جلسه قبل، بحث…

فلسفه تمدن نوین اسلامی/ جلسه چهارم/ ادوار تاریخی تمدن اسلامی و نسبت تمدن تاریخی و تمدن نوین

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه چهارم، ادوار تاریخی تمدن اسلامی و نسبت تمدن تاریخی و تمدن نوین، مورخ10/5/96، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين، الصلاة والسلام علی رسول لله و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین خلاصه جلسه قبل…

فلسفه تمدن نوین اسلامی/ جلسه سوم/ ویژگی ها، الزامات و چشم انداز تمدن نوین اسلامی

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه سوم، تعریف، مختصات و مراحل تمدن توین اسلامی، مورخ96/5/3، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين، الصلاة والسلام علی رسول لله و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین جلسه گذشته، تلاش کردیم، ضمن تبیین ضرورت…

فلسفه تمدن نوین اسلامی/جلسه دوم/ضرورت، تمایزات، تعریف و مراحل تمدن نوین اسلامی

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه دوم، ضرورت، تمایزات، تعریف و مراحل تمدن توین اسلامی، مورخ 27/4/96، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين، الصلاة والسلام علی رسول لله و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین خلاصه جلسه قبل : مباحث…