تداوم فتنه ۸۸؛ تداوم قیام ۹ دی

هر چند ۱۰ سال از فتنه ۸۸ سپری شده و گذر زمان کمی اذهان را از عمق واقعه دور کرده است اما نباید فراموش کرد که در سال ۸۸ بر ایران چه گذشت. در حالیکه تمام نظرسنجی های معتبر از یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری، نتیجه انتخابات و…